Szakkörvezetők

Berzeviczy-Fehér Jánosné

Fedémesen születtem, ahol egy zárt közösségben éltek, élnek mai napig az emberek. A szülői házból hozom magammal a népművészet szeretetét, a népművészet iránti érdeklődését és a hagyomány tiszteletét.

Bemutatkozás

Bezsenyiné Vidák Annamária

Alkotó tevékenységem mellett hagyományos és modern nemezkészítést tanítok saját műhelyemben, Kecskeméten. Az Igen-ez Műhelyt 2002-ben alapítottam. Specialitásom a selyemnemezelés, az ún. NUNO nemezöltözékek, kiegészítők és tértextilek. Ezen belül saját fejlesztés a mozaik-nuno nemez. Vallom, hogy a minőségi ipar vagy népművészeti tárgy használata és készítése emeli az életminőséget.

Bemutatkozás

Bognár Márta

A szövéssel egy alkotótáborban ismerkedtem meg. Érdekelnek a néprajzi tájegységek mintakincsei, és szívesen próbálok ki különböző technikákat, mert hiszek az életfogytig tartó tanulásban.

Bemutatkozás

Bors Franciska

2010-től foglalkozom nemezkészítéssel. Tanulmányaimat a Békés Megyei Kézműves Szakiskolában Aba P. Ákos, Kecskeméten Nagy Mari és Vidák István, valamint a Nádudvari Kézműves Szakiskolában Árvai Anikó és Vetró Mihály vezetésével végeztem. Jelenleg felnőtt szakképzésben tanítok Békéscsabán, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület felkérésére.

Bemutatkozás

Bujdosó Enikő

Népi kézművesként olyan emberekkel alkotok, sütök, díszítek, akik a hagyományt, a népi kézműves kultúrát szeretik és tisztelik. Óvodapedagógusként is jó érzéssel tölt el, hogy a magyar népi kultúrát közvetíthetem, amelyet igyekszem élővé tenni.

Bemutatkozás

Csókási Katalin Nóra

Már kisgyermekként imádtam rajzolni, alkotni, „művészkedni”. Tipikusan az a kislány voltam, aki minden kezem ügyébe kerülő anyagból készített valamit, és rengeteg technikát kipróbált.

Bemutatkozás

Dobinszki Csilla

A kézművesség gyerekkorom óta meghatározó része az életemnek. Örülök, hogy hivatásomnak is ezt választottam, és sok gyereknek, felnőttnek adhatom át a kézművesség, az alkotás örömét.

Bemutatkozás

Dr. Illés Károlyné

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége hímző szakmai bizottságának elnöke, és a Békés Megyei Népművészeti Egyesület titkára vagyok. Több mint 30 éve vezetek gyermek és felnőtt hímző szakköröket, gyűjtöm és feldolgozom a Kárpát-medence hímző kultúráját, tanárként pedig továbbadom a tudásomat a hímzés iránt érdeklődőknek.

Bemutatkozás

Farkasné Jeszenszky Anita

Végzettségem szerint közgazdász és külkereskedelmi szakember vagyok. A gyöngyfűzést először kikapcsolódásként éltem meg, ma már az életem szerves része. Az ékszerkészítés számos technikája által mindig variálható, megújítható, korlátlan lehetőséget rejt magában. Fontosnak tartom a hagyományok megismerését és a tudásátadást.

Bemutatkozás

Forgács Kata

Jelenleg a Műszaki Egyetemen folytatom tanulmányaimat, de emellett sokat foglalkozom a kézművességgel, ami mindig is szerves része volt a mindennapjaimnak. A gyertyakészítést Molnár Évától tanultam, először gyermektáborokban, és otthoni környezetben is. Fontos számomra, hogy a régről ránk maradt technikákat használható módon örökítsük át a jövő generációi számára.

Bemutatkozás

Gera Klára

A ’70-es években kezdtem kézművességgel foglalkozni: szövéssel, később nemezeléssel. Vezettem szakköröket iskolákban, művelődési házakban. A nemezeléssel Nagy Mari és Vidák István ismertetett meg.

Bemutatkozás

Gergely István

A kosárfonás nekem egyenlő a szabadsággal, a természet szeretetével és egyben az alkotással.

Bemutatkozás

Gergely Ramóna Edit

Bízom benne, hogy a XXI. század emberének − akinek az elgépiesedő és rohanó világot tapasztalva egyre jobban hiányzik a természet −, csak fokozódik az igénye, hogy visszataláljon hagyományos értékeihez. Hiszem, hogy az ősi tudást és technikát tovább tudom vinni és adni mindazoknak, akik szeretnék megtanulni ezt az olykor kemény, egyben mégis gyönyörű kézműves szakmát.

Bemutatkozás

Gyöngyössy Péterné Kemény Katalin

Végzettségem szerint magyar nyelv és irodalom–történelem szakos tanár és néprajz szakos bölcsész vagyok. Kalandként élem meg az anyagokkal, textúrákkal való kísérletezést. Oktatásaim során is arra törekszem, hogy felkeltsem a tanulni vágyók kíváncsiságát, kreativitásra ösztönözzem őket.

Bemutatkozás

Hegyaljai Tünde

Gyermekkorom óta szívesen alkotok különféle anyagokból. 2OO9-ben végeztem el aHagyományok Házában a népi játszóház vezetői tanfolyamot, ahol sokféle népi kismesterséggel , így a nemezeléssel is megismerkedtem. A Magyar Népi Iparművészcímet 2O15-ben kaptam. Célom, hogy átmentsek a mai ember életébe egy darabot a műltból,átadjam a tudást a technikát, a fortélyokat és az alkotás örömét.

Bemutatkozás

Horváth Szabolcs

A modellezést 45 éve kezdtem ebben a szakkörben...

Bemutatkozás

Husi Gyula

„A népzene (...) a természet tüneménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szervezetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan tökéletes a népzene.” Bartók Béla

Bemutatkozás

ifj. Vidák István

Szeretnék minél többet tanulni a szüleimtől és másoktól is; tudatosan előbbre vinni a nemez ügyét. Szeretném minél többször átélni azt az érzést, amit a nemez mintájának lerakása és az elkészítés folyamata, valamint a közösségben végzett munka jelent nekem.

Bemutatkozás

Kádár Manni

Tanítói diplomám megszerzése után kerültem kapcsolatba a Békés Megyei Népművészeti Egyesülettel. Soraikban tanultam többféle kismesterség alapjait, majd alaposabban a szövést, később a mézeskalács-készítést.

Bemutatkozás

Kamocsay Judit

Fontosnak tartom, hogy minden korosztály minél többet ismerjen meg hazánk csodálatos népművészeti és kézműves kincseiből, hagyományaiból. Én igyekszem minden erőmmel, mestereim példáját követve, továbbadni a megszerzett tudást és a kézműves mesterségek szeretetét.

Bemutatkozás

Kovács Ferencné

Szakmai és művészeti ismereteim megosztását a Recsken működő szakkörben, illetve a helyi általános iskola gyermekcsoportjában vállaltam. Bízom benne, az online szakköri programban való részvétellel hozzájárulhatok a palóc hímzés, ezen belül a recski szálhúzásos hímzéstechnikák és legismertebb díszítési módok megismertetéséhez, tanításához.

Bemutatkozás

Kudlákné Balázs Noémi

A hímzés gyermekkorom óta jelen van az életemben. Kötődést és megújulást jelent. A megszerzett tudást szívesen megosztom másokkal, mert fontos számomra, hogy gazdag népi textil kultúránk modern életünk része legyen.

Bemutatkozás

Landgráf Katalin

Családi indíttatás volt a rajzolás, majd ennek okán a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, ahol a textil szakon tanultam. A textillel és a népművészettel való találkozás életre szóló elköteleződéssé vált. Mesteremnek tartom tanáraimon kívül a magyar nyelvterület és a világ sok ezer névtelen szövőjét, akiknek munkája máig inspirál szakmai munkámban.

Bemutatkozás

Lovászné Juhász Rita

Textiltervezőként pályámat viseletkészítéssel és hímzéssel kezdtem, de érdekelt a babakészítés és babaöltöztetés is. Közben kitanultam a többi, ezen tevékenységekhez kapcsolódó textiles szakmát és napjainkban már mindet gyakorlom és tanítom.

Bemutatkozás

Misik Mónika

A népi kézművesség szeretete már gyermekkoromban elkezdődött. Kezdetben a hímzés öröme, szépsége, ma már a hímzésminták felgyűjtése, kutatása motivál. Úgy vélem, hogy a hagyományos népi hímzést modern formába öltve ismét élővé lehet tenni.

Bemutatkozás

Molnár Éva

Pedagógusként főként az általános iskolai korosztállyal foglalkozom. A gyertyakészítést hobbi szinten művelem, az alapismereteimet autodidakta módon szereztem meg. Leginkább tradicionális, hagyományos gyertyákat készítek és kutatok, de nem zárkózom el az új technikák megismerésétől és alkalmazásától sem.

Bemutatkozás

Nagy Gyöngyi

Hivatásnak az óvónői pályát választottam. A gyöngyfűzésben autodidakta módon szereztem jártasságot, eleinte csak hobbi volt, később erre koncentráltam. A népi ékszerkészítést mestereimtől tanultam. Szeretek a különböző technikákkal, formákkal kísérletezni, újat alkotni, de a régi tárgyakat is érdeklődéssel tanulmányozom.

Bemutatkozás

Nagy Mari

50 éve foglalkozom a népművészet több ágának kutatásával, oktatásával és alkotómunkával. 17 éven keresztül voltam a Szórakaténusz Játékmúzeum Műhelyének vezető múzeumpedagógusa.

Bemutatkozás

Pataki Miklósné

A Népművészet Mestere, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet nyugdíjas művészeti vezetője, a Csillagvirág Népművészeti Egyesület alapító elnöke vagyok. Szövéssel, hímzéssel, szűrrátétek és viseletek tervezésével foglalkozom. Kiemelt feladatomnak tartom az évtizedek alatt megszerzett tudás megosztását, amelynek gyakorlati színterei az Egyesület által szervezett szakmai bemutatók, szakkörök és workshopok.

Bemutatkozás

Prohászka Béla

Pályám során számos versenyen, kiállításon és fesztiválon vettem részt mind hazai, mind nemzetközi közönség előtt. Vallom: ezt a nagyon szép szakmát csak szívvel és lelkesedéssel lehet művelni.

Bemutatkozás

Széll János

Széll János élete nagy részét Gyulán töltötte, de alkotói munkássága révén ismerik a megyében és az egész országban is, hozzájárul a népi kézművesség, a népművészet elismertségének növeléséhez. Részt vesz a helyi kultúrateremtésben, értéket hozott és hoz létre.

Bemutatkozás

Szenczi Jánosné

A szövés számomra kikapcsolódás, lelki feltöltődés, relaxáció. Szőni nagyszerű dolog: közben mindig örömmel tölt el a szálak függőleges és vízszintes sorokba rendeződése, vagyis maga az alkotás.

Bemutatkozás

Szépfalvi Tamás

Számomra a modellezés egy gyermekkori szerelem. Általános iskolás, 4. osztályos voltam, mikor megismerhettem a repülő modellezés szépségeit.

Bemutatkozás

Telbiszné Heckenast Csilla

Mindig szerettem kézimunkázni, ezért örömmel ismerkedtem meg a gyapjúszövéssel és a vászonszövéssel. Több szövős tanfolyam után a népi kismesterség játszóházi tanfolyamot is elvégeztem, évek óta vezetem a gyapjúszövő szakkört a Fehérvári Kézművesek Egyesületében.

Bemutatkozás

Tóth Károlyné

Fontosnak tartom a magyar nyelvterület népi mintakincsének továbbéltetését. Ezért olyan tárgyakat, viseleti darabokat készítek a népi mintakincs felhasználásával, amelyek a mai modern világban is használhatóak, viselhetőek.

Bemutatkozás

Tóthné Albrecht Anikó

A Fehérvári Kézművesek Egyesülete tagjaként célom az, hogy minél több emberrel ismertessem meg a kreativitás és az alkotás örömét a kézművesség segítségével. Vallom, hogy aki saját maga és a közösség örömére alkot, boldogabb és szeretetteljes életet fog élni.

Bemutatkozás

Tóthné Kiss Szilvia Viktória

A feltekert verőkék, egy csipke kezdése mindig nagy várakozással tölt el. Olyan ez, mint egy varázslat, hiszen egy spulni cérnából gyönyörű alkotás születhet. A kezdő fogásokat a családban sajátítottam el, majd tanítómesterem Mátray Magdolna volt.

Bemutatkozás

Ujj Éva

Évtizedek óta foglalkozom kézműves foglalkozások szervezésével és vezetésével. Főiskolásként a szövés alapjait sajátítottam el, majd kezdő népművelőként játszóházak szervezésével foglalkoztam. Az évek során egyre több kismesterséget ismertem meg tanfolyami keretek között vagy a népművészet mestereitől, s lettem a szervezés mellett foglalkozásvezető is.

Bemutatkozás

Ujlaki Csaba

Ismeretterjesztő csillagász, a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ természettudományokért és csillagászatért felelős módszertani munkatársa vagyok. Csillagászattal sok-sok éve foglalkozom. Komolyabban az általános iskolában kezdtem el az égbolt titkait kutatni csillagászati könyvek segítségével, majd Szolnokon a helyi amatőr csillagászati kör tagjaként és később az országos csillagászati mozgalomba is bekapcsolódva gyarapítottam tudásomat.

Bemutatkozás

Vidák István

50 éve foglalkozom a különböző népművészeti ágak kutatásával, oktatásával és alkotómunkával.

Bemutatkozás

A weboldalon sütiket (cookie) használunk a biztonságos böngészés és jobb felhasználói élmény biztosításához. Az oldal igénybevételével elfogadod a cookie-k használatát. Az Adatkezelési tájékoztató elolvasása.

Sütik kezelése

A sütik segítségével javítjuk szolgáltatásainkat. A weboldalon ezeket a sütiket használjuk:

A weboldal működéséhez elengedhetetlen funkciókért felelősek.

Név nélküli statisztika, ami segít minket a weboldal tovább fejlesztésében.

Mi is az a süti?

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek.

Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

Süti típusa Ezen típusú sütik fogadása Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör Címzettek köre Adatok továbbítása
Munkamenet sütik Munkamenet sütik használatához nem szükséges engedély Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés A honlap megfelelő működésének biztosítása A vonatkozó látogatói
munkamenet
lezárásáig tartó
időszak
aszakkor.hu - october_session
aszakkor.hu - user_auth
Adatkezelő Nincs
Használatot elősegítő sütik Használatot elősegítő sütik engedélyezése Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele + Az engedély tárolásának lehetősége Amikor a böngészési programfolyamat véget ér
365 év
365 év
365 év
aszakkor.hu - ck_glue_visit
aszakkor.hu - sg-cookies-consent
aszakkor.hu - sg-cookies-necessary
aszakkor.hu - sg-cookies-statistics
Adatkezelő Nincs
Google Analytics Google Analytics engedélyezése Az Ön hozzájárulása Információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat + Az engedély tárolásának lehetősége 2 év
1 perc
24 óra
aszakkor.hu - _ga
aszakkor.hu - _gat_gtag_UA_19221102_26
aszakkor.hu - _gid
Google Analytics Google LLC
X
Regisztráljon a még teljesebb felhasználói élmény és az extra funkciók elérésének érdekében!
Egyben iratkozzon fel hírlevelünkre is!
Adatkezelési tájékoztatót
ÁSZF-et