Szakkörvezetők

Ament Éva

A munkám egyben a hobbim is, átszövi mindennapjaimat. A festett bútorokon, templommennyezeteken keresztül szeretnék nyomot hagyni a világban úgy, hogy ez másoknak is értéket jelenthessen.

Bemutatkozás

Anderkova Andrea

A losonci Kármán József Alapiskola és Óvoda alsó tagozatos pedagógusa vagyok. Kézművesként a Füleki Motolla Kézműves Baráti Körnek és a Szlovákiai Kézműves Szövetségnek a tagja vagyok. A Motolla KBK tagjaival rendszeresen tartok kézműves foglalkozásokat elsősorban gyerekeknek, diákoknak.

Bemutatkozás

Bakó Ildikó

Néptáncoktatóként népművészetünk több ága is megérintett, ezek közül a tojásdíszítés vonzott legjobban, annak is a karcolt formája. Eleinte csak hobbiból, autodidakta módon, majd később kezdtem komolyabban foglalkozni vele. Dunántúl mintakincsét kutattam múzeumokban és kiadványokban.

Bemutatkozás

Báling Aranka

Baranya megyéből sokác gyökerekkel rendelkező családból származó oktató, és tárgyalkotó kézműves vagyok. Tudásom örökölt, továbbfejlesztett és tanult. Az 1990-2000-es években nagyon sok mestert kerestem fel, hogy a családban még fellelhető elveszett értékeket megörökítsem, továbbfejlesszem.

Bemutatkozás

Bartók Anikó

A makraméval már gyermekkoromban megismerkedtem kézműves foglalkozáson. Komolyabban a makramé szakkör forgatása után kezdtem el foglalkozni ezzel a technikával autodidakta módon. Először könnyebb majd egyre összetettebb mintákkal haladtam, ezzel párhuzamosan Szarvason tartottam Makramé szakköri foglalkozásokat a program keretében.

Bemutatkozás

Bencsik Márta

Pedagógus asszisztensként dolgoztam. Előtte első munkahelyemen, a békésszentandrási szőnyegszövő öcsödi részlegében kézi csomózású perzsaszőnyeget szőttem, 1995-ben lettem munkanélküli, ekkor iratkoztam be a békéscsabai kézműves szakiskolába. Az évek során kosárfonó, szövő, szalma-, csuhé-, gyékény-oktatói végzettséget szereztem. Békéscsabán és Szekszárdon oktattam. Ehhez sok kutatómunkát folytattam idehaza és Erdélyben egyaránt. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagja vagyok.

Bemutatkozás

Benkóné Horkay Tünde

A füleki Mocsáry Lajos Alapiskola pedagógusa vagyok. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a népi hagyományokat a családomban megélhettem, megszerethettem. Ezt az ismeretet folyamatosan bővítem, és igyekszem a férjemmel és a kézműves barátainkkal együtt gyermekeinknek és tanítványainknak is komplex módon átadni, megszerettetni velük.

Bemutatkozás

Berzeviczy-Fehér Jánosné

Fedémesen születtem, ahol egy zárt közösségben éltek, élnek mai napig az emberek. A szülői házból hozom magammal a népművészet szeretetét, a népművészet iránti érdeklődést és a hagyomány tiszteletét.

Bemutatkozás

Bezsenyiné Vidák Annamária

Alkotó tevékenységem mellett hagyományos és modern nemezkészítést tanítok saját műhelyemben, Kecskeméten. Az Igen-ez Műhelyt 2002-ben alapítottam. Specialitásom a selyemnemezelés, az ún. NUNO nemezöltözékek, kiegészítők és tértextilek. Ezen belül saját fejlesztés a mozaik-nuno nemez. Vallom, hogy a minőségi ipar vagy népművészeti tárgy használata és készítése emeli az életminőséget.

Bemutatkozás

Bobonkáné Papp Antónia

Az élő hagyományra épülő, szerves szemléletű nevelő-oktató munkám fő feladatának tartom az anyanyelvi szintű vizuális kibontakozás segítését. Rajztanárként, tűzzománc tanszakvezetőként, ötvöszománc szakkörvezetőként és a Korona Gyermekrajz Gyűjtemény alapító programvezetőjeként az a célkitűzésem, hogy kerüljön a köztudatba: a gyermek képírás nyelve egybeesik a hagyományos népi műveltség képírásával. Az ábrázoló népművészetünk formanyelvét és jelentéstartalmát nem ismerő, sok esetben m á s o l ó generáció mellett születőben van egy értelmező, a szerves műveltséget értő és cselekvő nemzedék! Nevelő-oktató munkámmal ezt a fejlődő, látva látó nemzedéket szolgálom, ami nagy felelősséggel jár, mert tudom a szerves műveltséget ők viszik és adják majd tovább.

Bemutatkozás

Bognár Márta

A szövéssel egy alkotótáborban ismerkedtem meg. Érdekelnek a néprajzi tájegységek mintakincsei, és szívesen próbálok ki különböző technikákat, mert hiszek az élethosszig tartó tanulásban.

Bemutatkozás

Bors Franciska

2010-től foglalkozom nemezkészítéssel. Tanulmányaimat a Békés Megyei Kézműves Szakiskolában Aba P. Ákos, Kecskeméten Nagy Mari és Vidák István, valamint a Nádudvari Kézműves Szakiskolában Árvai Anikó és Vetró Mihály vezetésével végeztem. Jelenleg felnőtt szakképzésben tanítok Békéscsabán, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület felkérésére.

Bemutatkozás

Bujdosó Enikő

Népi kézművesként olyan emberekkel alkotok, sütök, díszítek, akik a hagyományt, a népi kézműves kultúrát szeretik és tisztelik. Óvodapedagógusként is jó érzéssel tölt el, hogy a magyar népi kultúrát közvetíthetem, amelyet igyekszem élővé tenni.

Bemutatkozás

Csíkné Bardon Réka

Népi kultúránkból sarjadó, csuhéból sodorható/fonható használati tárgyaim, elsősorban szatyraim, szék- és üvegbekötéseim, kosaraim elkészítését, tudásom továbbadását, és a mesterségemhez való elhivatottságomat az a hit táplálja, hogy hagyományaink, magyar népünk élő művészete útmutatóul szolgálnak egy értékesebb világ felé. A csuhé mint értéktelennek hitt anyag megmunkálása pedig megtaníthat egy olyan értékrendre, amely egyre inkább hiányzik manapság. Tojáspatkolóként pedig fontos feladatomnak tartom, hogy a magyar népművészeti motívumkincsből merítő alkotásaimmal vigyázzam a patkolt tojásnak, ennek az igazán sajátos magyar különlegességnek az értékét és jó hírét.

Bemutatkozás

Csókási Katalin Nóra

Már kisgyermekként imádtam rajzolni, alkotni, „művészkedni”. Tipikusan az a kislány voltam, aki minden keze ügyébe kerülő anyagból készített valamit, és rengeteg technikát kipróbált.

Bemutatkozás

Csupor Bernát Aba

„Született csupor”. Édesanyám fazekas és mézesbábos, Édesapám néprajzkutató, fazekas képesítéssel és szakterülettel. A mesterség nekem az életem része volt a múltban, az iskola vezetésével a jelenben és nagyon azon vagyok benne, hogy nekem és sokan másoknak még lehessen ebben jövője.

Bemutatkozás

Cz. Budai Katalin

Bakonynánán élek és alkotok. A régi bútorok szeretete indított el azon az úton, hogy a festett bútor készítése és a bútorfestés legyen a hivatásom. Közel 20 éve tervezem és festem a bútorokat, használati tárgyakat. Célom, hogy festett bútoraim ne csak kiállítási darabok legyenek, hanem a mai lakások díszeivé, használati tárgyaivá váljanak.

Bemutatkozás

Dobinszki Csilla

A kézművesség gyerekkorom óta meghatározó része az életemnek. Örülök, hogy hivatásomnak is ezt választottam, és sok gyereknek, felnőttnek adhatom át a kézművesség, az alkotás örömét.

Bemutatkozás

Dr. Illés Károlyné

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége hímző szakmai bizottságának elnöke, és a Békés Megyei Népművészeti Egyesület titkára vagyok. Több mint 30 éve vezetek gyermek és felnőtt hímző szakköröket, gyűjtöm és feldolgozom a Kárpát-medence hímző kultúráját, tanárként pedig továbbadom a tudásomat a hímzés iránt érdeklődőknek.

Bemutatkozás

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton

Középkori pénztörténettel foglalkozó régész, tudományos kutató vagyok. 2000 óta folyamatosan az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatójaként dolgozom. 1996 óta vagyok a Magyar Numizmatikai Társulat tagja. Numizmatika szakterületen közel tizenöt éves igazságügyi szakértői gyakorlattal rendelkezem.

Bemutatkozás

Dr. Lehel Péterné Piroska

A tojásírás mesterséghez kapcsoló elszakíthatatlan kötelék már gyermekkoromban kialakult. Nem ez a fő tevékenységem, de mindig is lelkesen írtam a batai hímes tojásokat, gyűjtöttem az elfeledett mintákat. Szívesen tartok bemutatókat, foglalkozásokat. Őrzöm a nagyanyám által rám bízott gyönyörű örökséget. Tudásomat igyekszem átadni az utókor számára; nemcsak a tojásírást, de a hagyományok tiszteletét is.

Bemutatkozás

dr. Mező Tamás Zsoltné

A kézzel való munkálkodás sok területe vonzó számomra, szeretek kosarat fonni, mézeskalácsot készíteni, de legfőképpen tojást írni. Szívemhez legközelebb a Szeged környékén talált bánáti tojásmotívumok állnak. Fontos számomra e kevésbé elterjedt mintakincs megőrzése. A Napsugaras és a Tojásdíszítők Egyesülete tagja vagyok.

Bemutatkozás

dr. Nemesházi Valéria

A népiékszer-készítést, gyöngyfűzést autodidakta, kikapcsolódási célú kezdetek után több mestertől sikerült megtanulnom. A gyöngykötés vonatkozásában – kényszerűségből – egyedül kellett megtalálnom a járható utakat. Egy-egy régi tárgy (vagy csak tárgyfotó) alapján elindulva rengeteg kutatás, kísérletezés, próbálkozás lépésről lépésre vezetett tovább, hogy az így megszerzett, újra felfedezett tudást tovább is tudjam adni.

Bemutatkozás

dr. Tóth-Glemba Klára

Hobbiból kezdtem el tojásdíszítéssel foglalkozni: számos tehnikát kipróbáltam, de a drótozás került hozzám legközelebb. Autodidakta módon alkottam, majd a mesterek mintái és utasításai alapján olyan tapasztalatra tettem szert, amellyel már otthonosan mozgok a drótozás világában.

Bemutatkozás

Farkas Réka

A Hagyományok Háza programszervezőjeként ismerkedtem meg alaposabban a népművészettel és azon belül a hagyományos bőrművességgel. Tárgytervező iparművészként fontosnak tartom a kreativitás kibontását, a személyiség fejlesztését egy-egy szakma segítségével. Hiszem, hogy a népi kultúrában meglévő tudás és tapasztalatok segítségével megoldást tudunk találni a XXI. században felmerülő természeti és társadalmi kérdésekre.

Bemutatkozás

Farkasné Jeszenszky Anita

Végzettségem szerint közgazdász és külkereskedelmi szakember vagyok. A gyöngyfűzést először kikapcsolódásként éltem meg, ma már az életem szerves része. Az ékszerkészítés számos technikája által mindig variálható, megújítható, korlátlan lehetőséget rejt magában. Fontosnak tartom a hagyományok megismerését és a tudásátadást.

Bemutatkozás

Fekete Ildikó

A hímes tojások készítése és kutatása egy hobbi számomra. Kora gyermekkoromban ismerkedtem meg a technikával, azóta vagyok a rabja. Komolyabb tojásíró tevékenységemet középiskolás koromban kezdtem, ekkor készítettem az első olyan tojást, amellyel elégedett voltam. Azóta mindig újabb és újabb darabok készülnek.

Bemutatkozás

Forgács Kata

Jelenleg a Műszaki Egyetemen folytatom tanulmányaimat, de emellett sokat foglalkozom a kézművességgel, ami mindig is szerves része volt a mindennapjaimnak. A gyertyakészítést Molnár Évától tanultam, először gyermektáborokban, és otthoni környezetben is. Fontos számomra, hogy a régről ránk maradt technikákat használható módon örökítsük át a jövő generációi számára.

Bemutatkozás

Gera Klára

A ’70-es években kezdtem kézművességgel foglalkozni: szövéssel, később nemezeléssel. Vezettem szakköröket iskolákban, művelődési házakban. A nemezeléssel Nagy Mari és Vidák István ismertetett meg.

Bemutatkozás

Gergely István

A kosárfonás nekem egyenlő a szabadsággal, a természet szeretetével és egyben az alkotással.

Bemutatkozás

Gergely Ramóna Edit

Bízom benne, hogy a XXI. század emberének − akinek az elgépiesedő és rohanó világot tapasztalva egyre jobban hiányzik a természet −, csak fokozódik az igénye, hogy visszataláljon hagyományos értékeihez. Hiszem, hogy az ősi tudást és technikát tovább tudom vinni és adni mindazoknak, akik szeretnék megtanulni ezt az olykor kemény, egyben mégis gyönyörű kézműves szakmát.

Bemutatkozás

Gulyásné Mucsinyi Anna

A gyöngykötés, bár a mindennapjaim részét képezi, egyelőre csak a hobbim. Pedagógus vagyok, de terveim között szerepel néhány éven belül fordítani a felálláson: a gyöngykötés legyen a munkám (hivatásom), a tanítás pedig a hobbim.

Bemutatkozás

Gyetvai Zsuzsanna

Óvodapedagógusként dolgozom Füleken. Kézművesként a füleki Motolla Kézműves Baráti Körnek, a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesületének és a Szlovákiai Kézműves Szövetségnek vagyok a tagja. Elsősorban gyerekeknek, iskolásoknak tartok bemutatókat és kézműves foglakozásokat. A Motolla KBK tagjaival rendszeresen vezetek kézműves foglalkozásokat fesztiválokon, táborokban és egyéb képzéseken.

Bemutatkozás

Gyöngy Enikő

Elsődleges hivatásom a zománcművészet. A nemezeléssel egyesületi alkalmainkon kerültem közeli kapcsolatba, ahol a gyerekeknek és felnőtteknek tanítottam különböző kézműves technikákat. Eközben merült fel az igény bennem, hogy tovább képezzem magam, mivel mindig is az volt a vágyam, hogy az ékszereim mellé saját magam által tervezett ruhákat is készítsek.

Bemutatkozás

Gyöngyössy Péterné Kemény Katalin

Végzettségem szerint magyar nyelv és irodalom–történelem szakos tanár és néprajz szakos bölcsész vagyok. Kalandként élem meg az anyagokkal, textúrákkal való kísérletezést. Oktatásaim során is arra törekszem, hogy felkeltsem a tanulni vágyók kíváncsiságát, kreativitásra ösztönözzem őket.

Bemutatkozás

Halmai Edina

Legszívesebben olyan tárgyakat készítek, amiket használunk is a mindennapokban, és a tradicionális motívumok megjelenése mellett mai, praktikus kiegészítői lehetnek a női viseletnek. Somos Veronika bőrművessel arra törekszünk a közös munka során, hogy egyszerű, elegáns megoldásokkal dolgozzunk, a nemezt és a bőrt minél inkább önmaguk természetes szépségében engedjük érvényesülni, ugyanakkor egy-egy hagyományos motívumot, technikai fogást alkalmazva modern, divatos tárgyakat készítsünk.

Bemutatkozás

Hegyaljai Tünde

Gyermekkorom óta szívesen alkotok különféle anyagokból. 2OO9-ben végeztem el aHagyományok Házában a népi játszóház vezetői tanfolyamot, ahol sokféle népi kismesterséggel , így a nemezeléssel is megismerkedtem. A Magyar Népi Iparművészcímet 2O15-ben kaptam. Célom, hogy átmentsek a mai ember életébe egy darabot a műltból,átadjam a tudást a technikát, a fortélyokat és az alkotás örömét.

Bemutatkozás

Herpácsiné Mester Marianna

A szalmafonással 1995-ben ismerkedtem meg. Annyira megfogott az aranysárga szalma, hogy azóta is bűvöletében élek. Örömömet lelem a hagyományos formák (aratókoszorú, borona, stb.) újjáélesztésében, de szívesen készítek modern, a jelen kor igényeinek megfelelő tárgyakat is.

Bemutatkozás

Horváth Szabolcs

A modellezést 45 éve kezdtem ebben a szakkörben...

Bemutatkozás

Husi Gyula

„A népzene (...) a természet tüneménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szervezetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan tökéletes a népzene.” Bartók Béla

Bemutatkozás

ifj. Vidák István

Szeretnék minél többet tanulni a szüleimtől és másoktól is; tudatosan előbbre vinni a nemez ügyét. Szeretném minél többször átélni azt az érzést, amit a nemez mintájának lerakása és az elkészítés folyamata, valamint a közösségben végzett munka jelent nekem.

Bemutatkozás

István Anikó

A tűzzománc iránti szerelem Miskolcon ért utol, itt kezdtem tanulmányaimat, s folytattam ötvösként Debrecenben. Hálás szívvel gondolok vissza máig mestereimre, tanáraimra!

Bemutatkozás

Jókainé Gombosi Beatrix

A népművészet több területén a kutatás, alkotás és oktatás hármasságának egysége határozza meg tevékenységem. A legkiemelkedőbb eredményeket az írókázott hímes tojások területén értem el. Rendszeresen tartok kézműves foglalkozásokat, és részt veszek kiállításokon alkotásaimmal.

Bemutatkozás

Kádár Ferkó

Kisgyermekként ismerkedtem meg a mézeskalács-sütéssel édesanyám konyhájában a karácsonyi készülődés során. Felnőve a fényképész szakmát választottam hivatásomul. Magát a mézeskalácsos mesterséget a feleségemtől tanultam meg: készítek puha mézeskalács figurákat írókás technikával, és ütőfás mézeskalácsot is. Mesterségem minden munkafázisát nagy örömmel végzem, egészen a vásárokban való megjelenésig.

Bemutatkozás

Kádár Manni

Tanítói diplomám megszerzése után kerültem kapcsolatba a Békés Megyei Népművészeti Egyesülettel. Soraikban tanultam többféle kismesterség alapjait, majd alaposabban a szövést, később a mézeskalács-készítést.

Bemutatkozás

Kamocsay Judit

Fontosnak tartom, hogy minden korosztály minél többet ismerjen meg hazánk csodálatos népművészeti és kézműves kincseiből, hagyományaiból. Én igyekszem minden erőmmel, mestereim példáját követve, továbbadni a megszerzett tudást és a kézműves mesterségek szeretetét.

Bemutatkozás

Kis Miklósné

Kis Miklósné szövő, Népi Iparművész, a Csillagvirág Népművészeti Egyesület és a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet tagja. Közel öt évtizede foglalkozik szövéssel, melyet édesanyjától, anyósától sajátította el. Ezt a tudást igyekszik átadni már több éve, az egyesület szervezésében tartott gyermek és felnőtt szakkörök, táborok alkalmával.

Bemutatkozás

Kiss Tünde

Szeretem a természet anyagait, elsősorban kákából és gyékényből dolgozom, mely anyagokat én gyűjtök és válogatok évről évre. Tárgyaimban a magyar gyékénymegmunkálás hagyományait "fonom" össze a mai kor elvárásaival. Szeretném, hogy az a szép mesterség még sokáig fennmaradjon ezért fontosnak tartom a hagyományok továbbadását is.

Bemutatkozás

Kovács Ferencné

Szakmai és művészeti ismereteim megosztását a Recsken működő szakkörben, illetve a helyi általános iskola gyermekcsoportjában vállaltam. Bízom benne, az online szakköri programban való részvétellel hozzájárulhatok a palóc hímzés, ezen belül a recski szálhúzásos hímzéstechnikák és legismertebb díszítési módok megismertetéséhez, tanításához.

Bemutatkozás

Kovács Zoltán

Gépész technikusként dolgoztam nyugdíjazásomig. Szabadidőmet mindig tárgyalkotással töltöttem, fiatal éveimben szobrászkodtam elég sikeresen. 1986-ban tértem rá a népművészet útjára. Először spanyolviaszos Dunántúli pásztorkészségeket készítettem. 2 év után tértem át a szarufaragásra, ami szenvedélyemmé vált. Múzeumok és szakkönyvek adnak lehetőséget a folyamatos tudásbővítésre, ezt a mai napig kihasználom.

Bemutatkozás

Kriska-Török Szilvia

Háromgyermekes édesanyaként fontos számomra, hogy az újrahasznosítás eszközével is egy jobb, élhetőbb világot hagyjunk a következő generációra.

Bemutatkozás

Kudlákné Balázs Noémi

A hímzés gyermekkorom óta jelen van az életemben. Kötődést és megújulást jelent. A megszerzett tudást szívesen megosztom másokkal, mert fontos számomra, hogy gazdag népi textil kultúránk modern életünk része legyen.

Bemutatkozás

Landgráf Katalin

Családi indíttatás volt a rajzolás, majd ennek okán a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, ahol a textil szakon tanultam. A textillel és a népművészettel való találkozás életre szóló elköteleződéssé vált. Mesteremnek tartom tanáraimon kívül a magyar nyelvterület és a világ sok ezer névtelen szövőjét, akiknek munkája máig inspirál szakmai munkámban.

Bemutatkozás

Lovászné Juhász Rita

Textiltervezőként pályámat viseletkészítéssel és hímzéssel kezdtem, de érdekelt a babakészítés és babaöltöztetés is. Közben kitanultam a többi, ezen tevékenységekhez kapcsolódó textiles szakmát, és napjainkban már mindet gyakorlom és tanítom.

Bemutatkozás

Marton Emőke

Hivatásnak először a restaurátorságot választottam. Később a herendi porcelángyár egyedi termékeit festő iparművész mellett dolgoztam. A fiam születésekor a tojásfestés felé fordultam. Beleszerettem, és a mai napig ezzel foglalkozom.

Bemutatkozás

Mengyán Anikó

Textilműves, kéziszövő szakon végeztem. Később fényképészetet és marketinget tanultam. Körülbelül 4 éve találtam rá a makramézásra és az elhivatottságom azóta is rendületlen. Főként magyar kenderfonallal alkotok, mert fontos számomra a fenntarthatóság. A célom az, hogy terápiás céllal alkotásra buzdítsak mindenkit!

Bemutatkozás

Misik Mónika

A népi kézművesség szeretete már gyermekkoromban elkezdődött. Kezdetben a hímzés öröme, szépsége, ma már a hímzésminták felgyűjtése, kutatása motivál. Úgy vélem, hogy a hagyományos népi hímzést modern formába öltve ismét élővé lehet tenni.

Bemutatkozás

Molnár Éva

Pedagógusként főként az általános iskolai korosztállyal foglalkozom. A gyertyakészítést hobbiszinten művelem, az alapismereteimet autodidakta módon szereztem meg. Leginkább tradicionális, hagyományos gyertyákat készítek és kutatok, de nem zárkózom el az új technikák megismerésétől és alkalmazásától sem.

Bemutatkozás

Molnár Mónika

A füleki Motolla Kézműves Baráti Körnek és a Palócföldi Népi Iparművészeti Egyesületnek vagyok a tagja. Táborok és tanfolyamok alkalmával több mesterségbe is belekóstolhattam, de legkedvesebb alkotási területem végül is a szalmafonás, szalmarátétes tojásdíszítési technika lett, ugyanis elvarázsolt ezen anyag változatos megmunkálási lehetősége.

Bemutatkozás

Mosonyi Éva

Családi örökségként kaptam a hímes tojás készítésének hagyományát, a viasszal, gicával történő tojásírás technikáját. 50 éve őrzöm és évről évre csiszolom a magyar népművészet ezen ágának, a tojásírásnak a hagyományát. Ma már nemcsak a húsvét előtti időszakban készítem a hímeseket, hanem egész évre kiterjedő, folyamatos, szisztematikus tevékenységemmé vált. Ez életem elválaszthatatlan része, ezáltal válok boldoggá. Csokoládékészítőként is kézműves tevékenységet végzek.

Bemutatkozás

Muhi Zsuzsanna

Képtárvezetőként dolgozom a magyarkanizsai Dobó Tihamér Képtárban. A Zengő Tájház Kézműves Egyesület vezetőjeként több mint 15 éve foglalkozok gyerekekkel. A quillinggel kb. 10 éve találkoztam, autodidakta módon sajátítottam el művészetét.

Bemutatkozás

Nagy Gyöngyi

Hivatásnak az óvónői pályát választottam. A gyöngyfűzésben autodidakta módon szereztem jártasságot, eleinte csak hobbi volt, később erre koncentráltam. A népi ékszerkészítést mestereimtől tanultam. Szeretek a különböző technikákkal, formákkal kísérletezni, újat alkotni, de a régi tárgyakat is érdeklődéssel tanulmányozom.

Bemutatkozás

Nagy Mari

50 éve foglalkozom a népművészet több ágának kutatásával, oktatásával és alkotómunkával. 17 éven keresztül voltam a Szórakaténusz Játékmúzeum Műhelyének vezető múzeumpedagógusa.

Bemutatkozás

Pál Etelka

Gyermekkoromban aktívan részt vettem különböző kalákákban. Hasznossága nyilvánvaló volt, a hangulata mindmáig él bennem. Családilag része volt az életünknek a szövés, az alapokat sikerült elsajátítani. A festésben autodidakta módon szereztem jártasságot. Helyi jellegű információk hiányában, múzeumokban, könyvtárakban kutattam, keresgéltem. Kemendi Ágnes Festőnövények című könyvének másolata volt sokáig az útmutatóm.

Bemutatkozás

Pataki Miklósné

Pataki Miklósné a Népművészet Mestere, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet nyugdíjas művészeti vezetője, a Csillagvirág Népművészeti Egyesület alapító elnöke. Szövéssel, hímzéssel, szűrrátétek és viseletek tervezésével foglalkozik. Kiemelt feladatának tartja az évtizedek alatt megszerzett tudásának megosztását, amelynek gyakorlati színterei az Egyesület által szervezett szakmai bemutatók, szakkörök és workshopok.

Bemutatkozás

Prohászka Béla

Pályám során számos versenyen, kiállításon és fesztiválon vettem részt mind hazai, mind nemzetközi közönség előtt. Vallom: ezt a nagyon szép szakmát csak szívvel és lelkesedéssel lehet művelni.

Bemutatkozás

Rajna Andrea

A bőrművességgel 2000-ben ismerkedtem meg, ekkor iratkoztam be a budapesti Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolájába. Jó döntés volt, mert hamar megszerettem ezt a szép mesterséget.

Bemutatkozás

Romhányi Andrea

Küldetésem megismertetni minél szélesebb körben a természetes anyagok felhasználásának lehetőségeit. Az öko-bio kozmetikumok, háztartási szerek otthoni elkészítését oktatom. A családomban gyökerező régi népi receptekre és a modern multikulturális vívmányokra, alapanyagokra egyaránt támaszkodom alkotómunkám során. Fontosnak tartom a fenntartható, hulladékmentes, natúr életmódot.

Bemutatkozás

Somos Veronika

A bőrműves munka során fontosnak tartom, hogy éljek a bőrművesség egyetemes és magyar hagyományaiban felhalmozott – technikai, szerkezeti, esztétikai – kincseivel, úgy, hogy az elkészült tárgyak alapvetően a mai igényeknek feleljenek meg mind funkciójukban, mind megjelenésükben: formájukban, színükben, díszítettségükben. Halmai Edina nemezkészítővel arra törekszünk, hogy a nemezt és a bőrt minél inkább önmaguk természetes szépségében engedjük érvényesülni; egy-egy hagyományos motívumot, technikai fogást alkalmazva modern, divatos tárgyakat készítsünk.

Bemutatkozás

Szelesné Kása Ilona

Öko művésztanárként komplexen szemlélem a világot és sok kérdés merül föl bennem. A 30 éves növényi tojásfestési tapasztalatommal hogyan tudok 21. századit alkotni, miben tudok újítani? A pedagógia terén: miért érdemes a kézművességet egy gyermekek által gondozott, fenntartható kert felől megközelíteni?

Bemutatkozás

Széll János

Széll János élete nagy részét Gyulán töltötte, de alkotói munkássága révén ismerik a megyében és az egész országban: életműve hozzájárul a népi kézművesség, a népművészet elismertségének növeléséhez. Részt vesz a helyi kultúrateremtésben, értéket hozott és hoz létre.

Bemutatkozás

Szenczi Jánosné

A szövés számomra kikapcsolódás, lelki feltöltődés, relaxáció. Szőni nagyszerű dolog: közben mindig örömmel tölt el a szálak függőleges és vízszintes sorokba rendeződése, vagyis maga az alkotás.

Bemutatkozás

Szépfalvi Tamás

Számomra a modellezés egy gyermekkori szerelem. Általános iskolás, 4. osztályos voltam, mikor megismerhettem a repülő modellezés szépségeit.

Bemutatkozás

Szöllősi Anna

Az alkotás gyerekkorom óta lételemem, rajzoltam, varrtam, kötöttem, amikor csak tehettem. Felnőttként a fonalak rabja lettem, a kötés mellett a horgolás és a növényi festés is elvarázsolt. Megalapítottam az Annás kertje márkát, melynek sajátossága, hogy növényekkel festem a különleges fonalaimat, ezekből tervezek kötött és horgolt ruhadarabokat.

Bemutatkozás

Tamási Teréz

Tamási Teréz vagyok kéziszövő. Mivel az eredeti szakmám kirakatrendező decoratőr, mindig is foglalkoztatott az alkotás a kétkezi munka. Eredeti szakmám kirakatrendező, dekoratőr. Pár vargabetű után találtam rá a szövésre, ami rögtön elvarázsolt, rabul ejtett. Mindenfelé tanultam, ahol csak lehetett, de egy élet kevés ennek a gyönyörű szakmának az elsajátításához.

Bemutatkozás

Telbiszné Heckenast Csilla

Mindig szerettem kézimunkázni, ezért örömmel ismerkedtem meg a gyapjúszövéssel és a vászonszövéssel. Több szövős tanfolyam után a népi kismesterség játszóházi tanfolyamot is elvégeztem, évek óta vezetem a gyapjúszövő szakkört a Fehérvári Kézművesek Egyesületében.

Bemutatkozás

Tóth Károlyné

Fontosnak tartom a magyar nyelvterület népi mintakincsének továbbéltetését. Ezért olyan tárgyakat, viseleti darabokat készítek a ennek felhasználásával, amelyek a mai modern világban is használhatóak, viselhetőek.

Bemutatkozás

Tóthné Albrecht Anikó

A Fehérvári Kézművesek Egyesülete tagjaként célom az, hogy minél több emberrel ismertessem meg a kreativitás és az alkotás örömét a kézművesség segítségével. Vallom, hogy aki saját maga és a közösség örömére alkot, boldogabb és szeretetteljes életet fog élni.

Bemutatkozás

Tóthné Kiss Szilvia Viktória

A feltekert verőkék, egy csipke kezdése mindig nagy várakozással tölt el. Olyan ez, mint egy varázslat, hiszen egy spulni cérnából gyönyörű alkotás születhet. A kezdő fogásokat a családban sajátítottam el, majd tanítómesterem Mátray Magdolna volt.

Bemutatkozás

Ujj Éva

Évtizedek óta foglalkozom kézműves foglalkozások szervezésével és vezetésével. Főiskolásként a szövés alapjait sajátítottam el, majd kezdő népművelőként játszóházak szervezésével foglalkoztam. Az évek során egyre több kismesterséget ismertem meg tanfolyami keretek között vagy a népművészet mestereitől, s lettem a szervezés mellett foglalkozásvezető is.

Bemutatkozás

Ujlaki Csaba

Ismeretterjesztő csillagász, a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ természettudományokért és csillagászatért felelős módszertani munkatársa vagyok. Csillagászattal sok-sok éve foglalkozom. Komolyabban az általános iskolában kezdtem el az égbolt titkait kutatni csillagászati könyvek segítségével, majd Szolnokon a helyi amatőr csillagászati kör tagjaként, később pedig az országos csillagászati mozgalomba is bekapcsolódva gyarapítottam tudásomat.

Bemutatkozás

Varga Éva

Közgazdasági végzettséggel rendelkezem. Bankban dolgoztam húsz éven keresztül, majd a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa lettem. A horgolást autodidakta módon tanultam meg 2020-ban és azóta is nagy szenvedélyem, sőt hivatásom.

Bemutatkozás

Vermes Lajosné

A Csillagvirág Népművészeti Egyesület alapító tagja vagyok. A Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet munkavállalójaként több, mint ötven éve jegyeztem el magam a vászon szövéssel, ahol folyamatos képzés eredményeként a technikusi minősítéssel mintegy két évtizeden át a szőttes szakág vezetője voltam. Sikeresen dolgoztam a pályázatokra szerveződött hevesi alkotóközösséggel. Egyéni alkotásaim országos díjakat, elismeréseket hoztak. Tervezőként elsajátítottam az eredeti palóc szőtteseket díszítő szálhúzásos és szálszorításos hímzéstechnikákat, amelyeket az igényesen elkészített tárgyegyütteseimen és hímzett terítőimen sikeresen alkalmazok.

Bemutatkozás

Vetró Mihály

A nemez és a magyar népi kultúra négy évtizede az életem szerves része. A párommal, Árvai Anikóval együtt alkotunk, kutatjuk a mesterség hagyományait, és igyekszünk továbbadni tanítványainknak a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnáziumban és a világ különböző részein.

Bemutatkozás

Vidák István

50 éve foglalkozom a különböző népművészeti ágak kutatásával, oktatásával és alkotómunkával.

Bemutatkozás

Vidiné Kis Anikó

Vidiné Kis Anikó oktató, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet és a Csillagvirág Népművészeti Egyesület tagja. A szövés mesterségét már gyermekkorában ismerte, felnőttként édesanyjától, illetve a palóc hagyományok kiváló ismerőjétől, Horváth Istvánnétól tanulta. A Palóc Út Információs Központ vezetőjeként, egyesületi tagként a Mátraderecskei Népművészeti Házban és a Recski Tájházban kézműves bemutatókat, szakköri foglalkozásokat és rendezvényeket szervez.

Bemutatkozás

Szakkörvezetőink mondták

A weboldalon sütiket (cookie) használunk a biztonságos böngészés és jobb felhasználói élmény biztosításához. Az oldal igénybevételével elfogadod a cookie-k használatát. Az Adatkezelési tájékoztató elolvasása.

Sütik kezelése

A sütik segítségével javítjuk szolgáltatásainkat. A weboldalon ezeket a sütiket használjuk:

A weboldal működéséhez elengedhetetlen funkciókért felelősek.

Név nélküli statisztika, ami segít minket a weboldal tovább fejlesztésében.

Mi is az a süti?

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek.

Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

Süti típusa Ezen típusú sütik fogadása Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör Címzettek köre Adatok továbbítása
Munkamenet sütik Munkamenet sütik használatához nem szükséges engedély Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés A honlap megfelelő működésének biztosítása A vonatkozó látogatói
munkamenet
lezárásáig tartó
időszak
aszakkor.hu - october_session
aszakkor.hu - user_auth
Adatkezelő Nincs
Használatot elősegítő sütik Használatot elősegítő sütik engedélyezése Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele + Az engedély tárolásának lehetősége Amikor a böngészési programfolyamat véget ér
365 év
365 év
365 év
aszakkor.hu - ck_glue_visit
aszakkor.hu - sg-cookies-consent
aszakkor.hu - sg-cookies-necessary
aszakkor.hu - sg-cookies-statistics
Adatkezelő Nincs
Google Analytics Google Analytics engedélyezése Az Ön hozzájárulása Információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat + Az engedély tárolásának lehetősége 2 év
1 perc
24 óra
aszakkor.hu - _ga
aszakkor.hu - _gat_gtag_UA_19221102_26
aszakkor.hu - _gid
Google Analytics Google LLC
X
Regisztráljon a még teljesebb felhasználói élmény és az extra funkciók elérésének érdekében!
Egyben iratkozzon fel hírlevelünkre is!
Adatkezelési tájékoztatót
ÁSZF-et